19 chương trình MBA trực tuyến tốt nhất

Gần đây, U.S. News & World Report đã đưa ra danh sách những chương trình đào tạo MBA trực tuyến tốt nhất, dữ liệu dựa vào 5 yếu tố đánh giá: số lượng sinh viên tham gia, chất lượng tuyển sinh, thông tin giảng viên, chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ sinh viên, triển vọng thăng tiến. 19 chương trình MBA trực tuyến tốt nhất 19 chương trình MBA trực tuyến tốt nhất Reviewed by giatriduhoc on tháng 4 02, 2016 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.