Các website giáo dục nổi tiếng dành cho các bạn muốn tự học ở nhà.

Dưới đây là các website giáo dục nổi tiếng dành cho các bạn muốn tự học ở nhà.  

1. Website có các khóa học online miễn phí:

Coursera.org
Ureddit.com
Udacity.com
Edx.org


2. Website Ngoại Ngữ:


duolingo.com
memrise.com
livemocha.com
busuu.com
verbling.com


3. Website Toán Học:


wolframalpha.com
projecteuler.net
mathrun.net


4. Website lập trình:


codeacademy.com
learncodethehardway.com
net.tutsplus.com
htmldog.com
trypython.org


(Nguồn: FB GS Ngô Bảo Châu)
Các website giáo dục nổi tiếng dành cho các bạn muốn tự học ở nhà. Các website giáo dục nổi tiếng dành cho các bạn muốn tự học ở nhà. Reviewed by giatriduhoc on tháng 4 02, 2016 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.